• info@kisco-net.vn
 • +84-243-772-5405
 • English English
 • Japan Japan

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH KISCO (VIỆT NAM) được thành lập vào năm 2007. Chúng tôi đã cung cấp nhiều loại vật tư và dịch vụ cho hàng trăm khách hàng tại Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Với mạng lưới của chúng tôi tại 49 địa điểm ở 19 quốc gia trên thế giới, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Chất lượng Cao trên Toàn cầu. Chúng tôi có thể đề xuất và cung cấp các sản phẩm hiệu quả về chi phí / chất lượng từ khắp nơi trên thế giới.

Map-Vietnam 

KISCO phát triển và cung cấp các nguyên vật liệu và sản phẩm để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn và đóng góp cho xã hội. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để giải quyết các vấn đề của bạn và cùng nhau tạo ra một tương lai, đó là ý tưởng của “sự cộng tác”. Sự hài lòng của bạn là sự hài lòng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin, tài liệu, sản phẩm, công nghệ và dịch vụ tối ưu của chúng tôi và luôn ưu tiên đưa ra các đề xuất. Để đạt được ý tưởng này, chúng tôi đã chuẩn bị các quy tắc ứng xử sau đây.

 1. Sự hài lòng của khách hàng là khía cạnh quan trọng nhất trong các hoạt động kinh doanh của chúng tôi
  Chúng tôi đảm bảo luôn đặt giá trị cao về lòng trung thành. Sự hài lòng tối đa của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Do đó, chúng tôi phát triển trên toàn cầu và cung cấp cho bạn thông tin, sản phẩm thương mại, công nghệ và dịch vụ với sự cân nhắc đầy đủ về chất lượng, chi phí và môi trường.
 2. Chúng tôi tuân thủ các quy tắc xã hội
  Chúng tôi đảm bảo luôn đề cao giá trị xã hội và đạo đức, tuân thủ luật pháp và quy định của mỗi quốc gia và hành động công bằng.
 3. Mỗi nhân viên được tôn trọng như một cá nhân và nhận được cơ hội bình đẳng
  Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và luôn nhận được cơ hội bình đẳng và đối xử công bằng tại nơi làm việc của chúng tôi.
 4. Chúng tôi tích cực tham gia vào các vấn đề môi trường
  Chúng tôi tin rằng sứ mệnh của chúng tôi là phát triển công nghệ mới bằng cách sử dụng kiến ​​thức và khả năng của chúng tôi để bảo vệ môi trường toàn cầu mà không thể thay thế bằng bất cứ thứ gì.