• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Sinh học

Phát triển liên quan đến công nghệ sinh học

Với tư cách là nhà cung cấp chuyên gia vật liệu, KISCO hỗ trợ các công ty mới thành lập cũng như các dự án hợp tác giữa các trường đại học trong ngành để đảm bảo sự thành công của các sản phẩm tương ứng trên quy mô toàn cầu.

Thị trường khách hàng

Sản xuất thuốc, thiết bị y tế, thuốc chẩn đoán và các thị trường nguyên liệu sản phẩm sinh học khác nhau.

Đặc điểm

Các dịch vụ của chúng tôi dành cho các công ty mới thành lập và các dự án hợp tác giữa các trường đại học và công nghiệp bao gồm:

  • Hỗ trợ phát triển toàn diện từ phân phối đến sản xuất

  • Mạng lưới bán hàng vững chắc sử dụng mạng lưới trong nước và toàn cầu

KISCO cũng đề xuất công nghệ mới cho khách hàng trong ngành công nghiệp hóa chất để phát triển chiến lược kinh doanh 'đôi bên cùng có lợi'.

Danh mục sản phẩm