• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Vật liệu bán dẫn

Hóa chất lỏng cho quá trình sản xuất chất bán dẫn (chất lỏng làm sạch) EcoPeeler

EcoPeeler is a pioneering aqueous polymer removing agent developed for semiconductor manufacturing process by KISCO group. Using our experience in core technology gathered over the years, we can offer you the best solution regarding a cleaning process which is the key factor in semiconductor manufacturing.

Tính năng

EcoPeeler là một hóa chất độc đáo vừa thân thiện với con người vừa thân thiện với môi trường.

  • - Hiệu suất cao
  • - An toàn và dễ sử dụng
  • - Phát thải CO2 thấp (Giảm gánh nặng trang bị, giảm xử lý chất lỏng thải)

Ứng dụng của EcoPeeler:

___________________________________________________________________________

KISCO (VIETNAM) LTD

HANOI OFFICE
Unit 2, 13th Floor, HAREC Building, No 4A Lang Ha Street
Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
TEL: +84-24-37725405

HCM OFFICE
Unit 601, 6th floor, Beautiful Saigon Building
No.02 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCM City
TEL. +84-28-5-4138965

: Vật liệu bán dẫn