• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Điện tử

KISCO hỗ trợ ngành công nghiệp điện tử từ khía cạnh vật chất. Trong thị trường liên quan đến điện tử phát triển theo nhiều quy trình khác nhau, phương châm của chúng tôi là cung cấp vật liệu cho khách hàng một cách chính xác và nhanh chóng bằng cách sử dụng chuyên môn của chúng tôi trong các lĩnh vực khác nhau cũng như sự thành thạo (‘bí quyết’) của chúng tôi về các đặc tính vật liệu.

 

Thị trường

Thị trường liên quan đến nghành điện tử


Chuyên môn

Các sản phẩm điện tử làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. KISCO cung cấp vật liệu bán dẫn và linh kiện điện tử thiết yếu để sản xuất các sản phẩm điện tử. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp vật liệu cho các thiết bị ngoại vi, linh kiện đặc biệt, màn hình tinh thể lỏng, màn hình plasma và màn hình LED có độ sáng cao.

 

Giải pháp

Sức mạnh lớn nhất của KISCO nằm ở sự kết hợp của các năng lực cá nhân khác nhau của chúng tôi. Bao gồm các; khả năng phát triển cho phép chúng tôi xử lý các yêu cầu đa dạng từ các lĩnh vực khác nhau đối với các sản phẩm như phụ tùng ô tô, nhà ở và vật liệu xây dựng, bộ phận điện tử gia dụng, bộ phận và vật liệu của thiết bị điện tử và các bộ phận cho hàng thể thao và giải trí, khả năng đáp ứng cho phép chúng tôi hỗ trợ hợp lý hóa và cải tiến hiệu quả quá trình sản xuất của người sử dụng; và khả năng thu mua của chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp các nguyên liệu thô tốt nhất có thể từ khắp nơi trên thế giới.

Danh sách sản phẩm theo danh mục / lĩnh vực