• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Màn hình

KISCO cung cấp phim sử dụng cho màn hình, vật liệu của kính cảm biến, thiết bị hiển thị, vật liệu thô bổ sung của màn hình (chẳng hạn như vật liệu bảng điều khiển cảm ứng), các thiết bị và dụng cụ liên quan khác.

Thị trường

Ngành công nghiệp làm màn hình nói chung.

Tính năng

  • - Phát triển kinh doanh toàn cầu

Chúng tôi trao đổi thông tin chặt chẽ với các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước.

  • - Sự phối hợp

Chúng tôi tự hào về khả năng phối hợp của mình để xử lý các vật liệu cạnh hàng đầu ở vị trí tốt nhất có thể và hơn nữa, chúng tôi có thể đề xuất vật liệu tinh thể lỏng thế hệ tiếp theo cho màn hình với các thông số kỹ thuật ban đầu.

  • - Mạng lưới thông tin

Chúng tôi có các công ty con địa phương ở Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc, giúp chúng tôi chủ động thu thập các xu hướng kỹ thuật tại chỗ.

Sản phẩm chính

1. Tinh thể lỏng và các sản phẩm liên quan:

Tinh thể lỏng, tấm làm lệch, màng định hướng, miếng đệm, vật liệu niêm phong

2. Bảng điều khiển cảm ứng và các sản phẩm liên quan:

Kính cảm biến, kính ITO, các loại phim khác nhau

3. Đèn nền vác các sản phẩm liên quan:

Tấm dẫn sáng, khung kim loại, màng chắn

4. Thiết bị hiển thị:

Thiết bị hiển thị (LCD, Organic EL), các loại phim quang học khác nhau

5. Vật liệu tiên tiến:

Graphene, vật liệu nano bạc, phim tản nhiệt, vật liệu áo khoác cứng, kim loại hiếm, vật liệu liên quan đến EL hữu cơ

6. Các thiết bị khác:

Thiết bị liên kết, thiết bị đánh giá, thiết bị xử lý khác nhau

___________________________________________________________________________

KISCO (VIETNAM) LTD

HANOI OFFICE
Unit 2, 13th Floor, HAREC Building, No 4A Lang Ha Street
Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
TEL: +84-24-37725405

HCM OFFICE
Unit 601, 6th floor, Beautiful Saigon Building
No.02 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCM City
TEL. +84-28-5-4138965

: Màn hình