• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Tại sao lại chọn chúng tôi

KISCO đã thiết lập một mạng lưới cung cấp nguyên liệu phức tạp, hỗ trợ hậu cần cho các sản phẩm sản xuất trong nước và các dịch vụ khác.
Chúng tôi có thể xử lý nhiều loại sản phẩm như Hàng nguy hiểm hoặc Hàng đông lạnh từ nước ngoài.
Chúng tôi có nhiều lô hàng nên chúng tôi có thể kết hợp để giảm chi phí nguyên vật liệu.

 

Sự hợp tác

CÔNG TY TNHH KISCO. được thành lập vào năm 1921 với mục đích thiết lập vai trò trung gian phục vụ khách hàng của chúng tôi tiếp cận với các tài liệu tiên tiến. Kể từ đó, KISCO đã tạo nền tảng cho việc phát triển sản phẩm mới thông qua các hoạt động công ty tận dụng kinh nghiệm và thành tựu của chúng tôi với tư cách là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp các vật liệu tiên tiến của từng thời đại. Hiện nay, phạm vi hoạt động của chúng tôi không chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn lựa chọn nguyên vật liệu, quy trình sản xuất mà còn bao gồm việc cung cấp các sản phẩm do chính chúng tôi phát triển đáp ứng nhu cầu nguyên liệu của khách hàng.

KISCO tạo ra giá trị đích thực bằng cách cung cấp sự hài lòng tối đa cho khách hàng của chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp các giải pháp vật liệu trên diện rộng có cân nhắc kỹ lưỡng đến chất lượng sản phẩm, chi phí và môi trường.

Trong tương lai, KISCO dự định sẽ đóng góp cho xã hội bằng cách tiếp tục theo đuổi tiềm năng vô tận vốn có của vật liệu với mục tiêu "xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn" đồng thời hỗ trợ tiến bộ công nghiệp thông qua sự hợp tác với khách hàng của chúng tôi.

: Tại sao lại chọn chúng tôi