• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Tuyển dụng

Chào mừng bạn đến với Kisco (Việt Nam)

Chào mừng bạn đến với Kisco (Việt Nam) - rất vui được gặp bạn! Chúng tôi có thể chưa biết bạn, nhưng chúng tôi hiểu rằng mong muốn và yêu cầu của bạn đối với người sử dụng lao động và công việc của bạn cũng như cá nhân bạn. Do đó, chúng tôi muốn mời bạn làm quen với nhóm Kisco và xem cá nhân của bạn phù hợp với sự đa dạng của chúng tôi như thế nào.

Tại sao lại lựa chọn chúng tôi?

Chúng tôi cung cấp các điều kiện làm việc tuyệt vời cũng như chế độ đãi ngộ và phúc lợi cạnh tranh. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường nơi nhân viên có thể biến niềm đam mê thành công việc của họ, nơi họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình, tận hưởng công việc và sức mạnh của “chúng tôi”.

Danh mục đầu tư rộng rãi của chúng tôi đảm bảo nhân viên của chúng tôi có những nhiệm vụ đa dạng và thú vị. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các cơ hội để chuyên môn hóa cá nhân. Mặc dù khắt khe về chất lượng, chúng tôi đồng thời linh hoạt khi tìm ra nhiều hơn một giải pháp để phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân của bạn.

Vui lòng tìm thêm thông tin bên dưới để biết thêm về chúng tôi:

___________________________________________________________________________

LIÊN HỆ
Nguyễn Thị Nhạn
Trưởng phòng nhân sự

Số điện thoại: +84-24-37725405 ext: 120
Email: nhan-nt@kisco-net.vn