• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Nhựa epoxy biến tính

EpiFine là gì?

EpiFine là sản phẩm của nhựa Epoxy biến tính. Nhựa Epoxy là nhựa nhiệt rắn có các đặc tính như điện, cơ học, tính kết dính hoặc tính chất hóa học. EpiFine được sản xuất để tối đa hóa các đặc tính của Epoxy như vậy bằng cách pha trộn.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm EpiFine ở các dạng như màng bọc LED, nhựa hỗn hợp một thành phần, nhựa hỗn hợp hai thành phần hoặc keo dán đóng rắn UV. Là một trong những thế mạnh của chúng tôi, chúng tôi có thể phát triển và đề xuất các sản phẩm tùy chỉnh theo các đặc tính mong muốn như chịu nhiệt, chịu thời tiết, nhiệt độ đóng rắn (nhiệt độ phòng đến 200 ℃) hoặc độ cứng (cao su như rắn).

Thị trường

Các thiết bị hoặc linh kiện điện tử khác nhau

(Phụ tùng ô tô, Thiết bị truyền thông quang học, Chất bán dẫn (LED), Thiết bị hiển thị, Động cơ kích thước lớn, v.v.)

Các tính năng và cách sử dụng

 

___________________________________________________________________________

KISCO (VIETNAM) LTD

HANOI OFFICE
Unit 2, 13th Floor, HAREC Building, No 4A Lang Ha Street
Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
TEL: +84-24-37725405

HCM OFFICE
Unit 601, 6th floor, Beautiful Saigon Building
No.02 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, HCM City
TEL. +84-28-5-4138965

: Nhựa epoxy biến tính