• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Nguyên tắc

Chúng tôi tạo ra một giá trị mới thông qua việc thực hành “các nguyên tắc chung về chất lượng quản lý KISCO” và cung cấp cho bạn thông tin, tài liệu, sản phẩm, công nghệ và dịch vụ phù hợp nhất để nâng cao độ tin cậy, sự hài lòng của bạn và tạo ra một tương lai thịnh vượng.

 

Chúng tôi đảm bảo luôn hành động và thực hiện công việc kinh doanh một cách trung thành và có ý thức, sử dụng nguồn lực quản lý của chúng tôi nhiều nhất có thể để tạo ra một giá trị mới. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng thông tin, tài liệu, sản phẩm, công nghệ và dịch vụ phù hợp nhất. Điều này sẽ cải thiện độ tin cậy, sự hài lòng của chúng tôi và cho phép chúng tôi tạo ra một tương lai thịnh vượng. Chúng tôi tin rằng đây là sứ mệnh của chúng tôi. KISCO và các công ty thuộc tập đoàn KISCO nỗ lực quản lý chất lượng cao đẳng cấp thế giới để đạt được sứ mệnh của chúng tôi. Để nhận ra điều này, chúng tôi cam kết rằng mỗi nhân viên của chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các quy tắc về chất lượng công việc của mình. Ngoài ra, chúng tôi cam kết rằng mỗi nhân viên của chúng tôi luôn đưa thế giới vào tầm nhìn và nỗ lực không ngừng hàng ngày để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu.

: Nguyên tắc