• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Cemedine

Dòng sản phẩm

 

Chất kết dính đàn hồi

 

      Dòng Super X

      Dòng SX for PP

      Dòng chịu nhiệt độ cao

      Dòng dẫn nhiệt

 

Keo dán nhựa Epoxy

 

      Loại hai phần

      Loại đàn hồi hai phần

      Loại một phần

 

 

Keo dính dạng dung môi

 

      Loại cao su / nhựa

      Loại dung môi

 

 

 

Thế hệ thứ hai

Keo Acrylic (SGA)

 

      Dòng khóa kim loại

 
Chất kết dính tức thời

      Dòng 3000

      Cyanoacrylate + Primer

 

 

Keo nhũ tương

 

      Nhũ tương

 

 

Chất kết dính đàn hồi

 

      Có thể sửa chữa

      Đàn hồi PSA

 

Keo dán ô tô

 

      Ngành công nghiệp Ô tô

 

 

Keo dán nóng chảy

 

      Nóng chảy

 

: Cemedine