• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Hạng mục kinh doanh

LĨNH VỰC KINH DOANH

Trong 6 lĩnh vực kinh doanh của mình, chúng tôi tạo ra những giá trị tối ưu bằng cách hướng tới mục tiêu cung cấp sự hài lòng tối đa của khách hàng với tư cách là nhà cung cấp giải pháp vật liệu tích hợp. Chúng tôi luôn hướng tới việc cung cấp các giải pháp tối ưu bằng cách cân nhắc giữa chất lượng, chi phí và môi trường.

- Điện tử
- Nhựa tổng hợp / Cao su
-  Hóa chất
- Công nghệ sinh học
-  Khoa học đời sống
- Lớp phủ Parylene

CHUYÊN MÔN

Là chuyên gia vật liệu, chúng tôi đã duy trì sự phát triển sản phẩm mới trong các lĩnh vực khác nhau thông qua các hoạt động của công ty tận dụng kinh nghiệm và thành tựu của chúng tôi trong việc cung cấp vật liệu tiên tiến cho từng thời đại. Ngày nay, phạm vi hoạt động của chúng tôi mở rộng để phát triển các sản phẩm ban đầu tùy thuộc vào nhu cầu nguyên liệu của khách hàng bên cạnh việc cung cấp các lựa chọn nguyên liệu tối ưu hoặc tư vấn các dịch vụ chế biến.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng “thông tin”, “vật liệu”, “sản phẩm”, “công nghệ” và “dịch vụ” tốt nhất có thể trong nhiều ngành công nghiệp.

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM

  • Từ chuỗi cung ứng Thượng nguồn cho đến chuỗi cung ứng Hạ nguồn của các thị trường khác nhau trong các lĩnh vực mục tiêu của chúng tôi như Điện tử, Nhựa, Hóa chất, chúng tôi tham gia vào hoạt động kinh doanh và cung cấp các giá trị tối ưu.
  • Chúng tôi có thể sử dụng mạng lưới chi nhánh và đối tác kinh doanh rộng lớn trên toàn cầu cũng như các chức năng sản xuất hoặc chế biến của các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi để đưa ra các đề xuất tốt nhất.
  • Với những thành tựu và kinh nghiệm được hỗ trợ bởi 100 năm hoạt động của KISCO Group, Chúng tôi mong muốn cung cấp các giải pháp tốt hơn.

___________________________________________________________________________