• info@kisco-net.vn
  • +84-243-772-5405
  • English English
  • Japan Japan

Nhựa tổng hợp / Cao su

Chúng tôi là một công ty chuyên kinh doanh hóa chất. Kiến thức và thông tin của chúng tôi thu thập được trong nhiều năm cho phép chúng tôi đề xuất những vật liệu tốt nhất cho bạn và cung cấp cho bạn công nghệ xử lý hàng đầu và các sản phẩm đúc. Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi để xử lý rộng rãi các vật liệu như hợp chất, thiết bị phụ trợ, khuôn mẫu và các sản phẩm đúc”.

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành “nhà cung cấp giải pháp về nhựa và cao su, từ nguyên liệu cung cấp  đến phát triển sản phẩm”.

Thị trường

Nhà ở và vật liệu xây dựng, nhựa cho nội thất ô tô, vật dụng hàng ngày và những sản phẩm khác.

Main products and services

Sản phẩm: Nhựa tổng hợp, cao su tổng hợp, nhựa kỹ thuật, hóa chất cao su, phụ gia nhựa, pha trộn nhựa, các sản phẩm đúc từ nhựa, và các sản phẩm khác
Dịch vụ: Nhập khẩu và xuất khẩu các nguyên liệu thô khác nhau, phát triển và sản xuất nhựa tổng hợp theo yêu cầu, và các hoạt động khác

Danh mục sản phẩm/lĩnh vực