• info@kisco-net.vn
 • +84-243-772-5405
 • English English
 • Japan Japan

Hóa chất

Chúng tôi cung cấp các loại vật liệu phủ, nguyên liệu thô và các sản phẩm liên quan.
Với nguyên liệu thô, chúng tôi cung cấp các loại nguyên liệu thô (Acrylic, Polyester, Epoxy, etc.) và các loại chất phu gia như chất màu(Titan oxide, Carbon black), chất khơi mào( Peroxide, UV), chất đóng rắn( Isocyanate, Expoxy), Chất kết nối silane, chất chống tạo bọt silicone.
Chúng tôi cũng cung cấp các loại vật liệu phủ và dich vụ tương tự cho Mực và tạo màu nhựa.

Thị trường khách hàng

Thị trường ô tô, xây dựng, màn hình điện tử, nhựa, mực, tạo màu cho nhựa, gỗ…

Tính năng

Hợp tác

Chúng tôi cung cấp các loại nguyên liệu thô (Acrylic, Polyester, Epoxy, etc.) và các loại chất phu gia như chất màu(Titan oxide, Carbon black), chất khơi mào( Peroxide, UV), chất đóng rắn( Isocyanate, Expoxy), Chất kết nối silane, chất chống tạo bọt silicone.

Phát triển kinh doanh toàn cầu
Chúng tôi trao đổi thông tin chặt chẽ gần gũi với các đối tác kinh Doanh trong và ngoài nước.
Chúng tôi có các chi nhánh tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Đông Nam Á, Châu Âu (Đức), và Bắc/Nam Mỹ nhưng nơi mà cho chúng tôi các mối liên kết toàn cầu.

Dịch vụ chính

Kinh doanh nguyên liệu thô
 • Acrylic:Các loại ester/oligomer/polyme của Acrylic
 • Urethane:các loại Isocyanate khác nhau, polyor khác nhau
 • Epoxy: nhựa Epoxy
 • Dung môi: Nhóm ketone, nhóm rượu, nhóm este....
Kinh doanh phụ gia
 • Chất khởi tạo (peoxide, chất khơi mào UV), chất đóng rắn( Isocyanate, Epoxy)
 • Chất kết dính, các chất kết nối gốc silane.
 • Chất màu vô cơ (Titan dioxide, Carbon, chất độn Nano)
 • Chất màu hữu cơ ( Hạt acrylic, hạt Urethan)
 • Chất dẫn điện( chất lỏng ion để biến đổi flo)
 • Chất hóa học hoạt động bề mặt( Nhóm béo, nhóm flo), chất chống tạo bọt( nhóm silicone)

Các dòng sản phẩm